MENU ☰

พูดถึงการระบาดของโรค ASF ในสุกร มหันตภัยที่คนเลี้ยงหมูไทยหวาดกลัวกันมาก ถึงวันนี้แม้ประเทศไทยจะมีความตื่นตัว เตรียมพร้อม และป้องกันทุกวิถีทางที่จะไม่ให้โรคดังกล่าวเข้ามาถึงประเทศไทย ดังที่ได้เห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกรทั้งรายใหญ่และรายย่อย ได้เห็นการยกระดับปัญหา ASF ให้เป็นวาระแห่งชาติที่ประเทศต้องเตรียมรับมือ แข่งกับเวลาที่มันระบาดเข้าใกล้ไทยมากขึ้นทุกที ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยกลับมีการจัดการปัญหาได้ไม่ดีนัก ยังปล่อยให้มีซากหมูตายลอยมาตามแม่น้ำ ยิ่งตอกย้ำให้ไทยรับรู้ว่า “ขั้นตอนการทำลายซากสัตว์” เป็นอีกขั้นตอนสำคัญที่เราต้องจัดการอย่างรอบคอบรัดกุมที่สุด